Je kunt de ‘I have a dream’-speech van Martin Luther King nu in Fortnite bekijken

Je kunt de ‘I have a dream’-speech van Martin Luther King nu in Fortnite bekijken

Fortnite is meer dan alleen een spel!

Fortnite is op dit moment veel verder gegaan dan alleen een spel te zijn. De strategie die Epic heeft gevolgd sinds het doorbraaksucces van de BR-modus van de game, is in de loop van de tijd alleen maar vraatzuchtiger geworden en kan redelijk worden samengevat als: alles absorberen. Of dat nu de meest populaire muzikale sterren van de dag zijn die virtuele concerten geven of andere populaire titels blijven oplichten voor hun eigen modi, het doel is om het te laten lijken alsof niets echt een trend is totdat het in Fortnite verschijnt.

De nieuwste samenwerking van het platform is misschien wel de meest bizarre, zij het goedbedoelde, die we tot nu toe hebben gezien.

Geholpen door Dr. Martin Luther King, Jr.

Fortnite heeft nu een nieuwe interactieve ervaring gelanceerd genaamd March Through Time, in samenwerking met Time Studios, die is gebaseerd op de March on Washington for Jobs and Freedom uit 1963. Dit was een enorme burgerrechtenbijeenkomst en kreeg brede publieke steun, meer dan een beetje geholpen door Dr. Martin Luther King, Jr. die zijn meest iconische toespraak over de zaak hield: “Ik heb een droom dat mijn vier kleine kinderen ooit zullen leven in een natie waar ze niet zullen worden beoordeeld op de kleur van hun huid, maar op de inhoud van hun karakter.”

Hier onder citaten van Martin Luther King Jr. Deze zijn in het Engels! onder de Engelse versie zijn de vertaalde versie in het Nederlands. (voor de gene die geen Engels kunnen lezen)I say to you today, my friends, that in spite of the difficulties and frustrations of the moment, I still have a dream.

In honor of Martin Luther King Jr. Day, we present the 15 best quotes from that speech.

“I say to you today, my friends, that in spite of the difficulties and frustrations of the moment, I still have a dream.”

“I have a dream that one day right there in Alabama little black boys and little black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers.”

“Now is the time to rise from the dark and desolate valley of segregation to the sunlit path of racial justice.”

“We will not be satisfied until justice rolls down like waters and righteousness like a mighty stream.”

“I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character.”

“I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed — we hold these truths to be self-evident: that all men are created equal.”

“Let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred.”

“I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of former slaves and the sons of former slave-owners will be able to sit down together at a table of brotherhood.”

“The whirlwinds of revolt will continue to shake the foundations of our nation until the bright day of justice emerges.”

“Now is the time to make justice a reality for all of God’s children.”

“We cannot walk alone. And as we walk, we must make the pledge that we shall march ahead. We cannot turn back.”

“Now is the time to lift our nation from the quicksands of racial injustice to the solid rock of brotherhood.”

“We refuse to believe that the bank of justice is bankrupt.”

“In the process of gaining our rightful place we must not be guilty of wrongful deeds.”

“When we allow freedom to ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God’s children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual: “Free at last! Free at last! thank God Almighty, we are free at last!”

Hier onder de Nederlandse vertaling en voel je vrij om je eigen vertalingen in de reacties te droppen!

“Ik zeg jullie vandaag, mijn vrienden, dat ondanks de moeilijkheden en frustraties van het moment, ik nog steeds een droom heb.”

“Ik heb een droom dat op een dag daar in Alabama kleine zwarte jongens en kleine zwarte meisjes in staat zullen zijn om de handen ineen te slaan met kleine blanke jongens en blanke meisjes als zussen en broers.”

“Dit is de tijd om op te staan ​​uit de donkere en desolate vallei van segregatie naar het zonovergoten pad van raciale gerechtigheid.”

“We zullen niet tevreden zijn totdat het recht naar beneden rolt als water en gerechtigheid als een machtige stroom.”

“Ik heb een droom dat mijn vier kleine kinderen op een dag in een land zullen leven waar ze niet zullen worden beoordeeld op de kleur van hun huid, maar op de inhoud van hun karakter.”

“Ik heb een droom dat deze natie op een dag zal opstaan ​​en de ware betekenis van haar geloofsbelijdenis zal naleven – we beschouwen deze waarheden als vanzelfsprekend: dat alle mensen gelijk zijn geschapen.”

“Laten we niet proberen onze dorst naar vrijheid te stillen door te drinken uit de beker van bitterheid en haat.”

“Ik heb een droom dat op een dag op de rode heuvels van Georgië de zonen van voormalige slaven en de zonen van voormalige slavenhouders samen aan een tafel van broederschap zullen kunnen zitten.”

“De wervelwinden van opstand zullen de fundamenten van onze natie blijven schudden totdat de stralende dag van gerechtigheid aanbreekt.”

“Dit is de tijd om gerechtigheid voor al Gods kinderen te realiseren.”

“We kunnen niet alleen lopen. En terwijl we lopen, moeten we de belofte doen dat we vooruit zullen marcheren. We kunnen niet terug.”

“Dit is het moment om onze natie te verheffen van het drijfzand van raciale onrechtvaardigheid naar de solide rots van broederschap.”

“We weigeren te geloven dat de bank van justitie failliet is.”

“In het proces van het verkrijgen van onze rechtmatige plaats mogen we ons niet schuldig maken aan onrechtmatige daden.”

“Als we de vrijheid laten rinkelen, als we haar laten rinkelen vanuit elk dorp en elk gehucht, uit elke staat en elke stad, zullen we in staat zijn om die dag te versnellen waarop al Gods kinderen, zwarte mannen en blanke mannen, joden en Heidenen, protestanten en katholieken zullen de handen ineen kunnen slaan en de woorden van de oude negerspiritual kunnen zingen: “Eindelijk vrij! Eindelijk vrij! God zij dank, de Almachtige, zijn we eindelijk vrij!”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.